Często podkreśla się, że Świąt nie powinno sprowadzić jedynie do udziału w święceniu pokarmów! Dla wierzących kluczowe powinno być aktywne uczestnictwo w liturgii, a w przypadku Wielkanocy można powiedzieć, że sprawujemy jedną liturgię rozciągającą się na trzy dni. Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy się w dzień Niedzieli wielkanocnej.

WIELKI CZWARTEK

Przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej nie ma w kościele Najświętszego Sakramentu na znak, że to właśnie na Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” po raz ostatni rozbrzmiewają wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Końcowym elementem liturgii jest uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Tabernakulum pozostaje puste, a ołtarz pozbawiony obrusu.

WIELKI PIĄTEK

Tego dnia nigdy się nie odprawia Mszy świętych! Centrum celebracji jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest nadal obnażony. Najpierw kapłan w szatach czerwonego koloru leży krzyżem przed ołtarzem, a po kilku słowach rozpoczynających obrzędy następuje Liturgia Słowa zawierająca m.in.: odczytanie Męki Jezusa oraz bardzo rozbudowaną Modlitwę Powszechną sięgająca starożytności chrześcijańskiej.

Bardzo istotnym elementem liturgii jest Adoracja Krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, po czym wierni oddają cześć krzyżowi. Potem następuje Komunia Święta, która udzialana jest z chleba konsekrowanego poprzedniego dnia na Mszy Wieczerzy Pańskiej. Ostatnia część piątkowej liturgii to procesja do Grobu Pańskiego, gdzie zgodnie z wielowiekową tradycją przenosi się Najświętszy Sakrament.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim i też nie sprawuje się Mszy. Liturgia Wigilii Paschalnej należy bowiem już do Niedzieli Zmartwychwstania.

WIGILIA PASCHALNA I NIEDZIELA WIELKANOCNA

Obrzędy najważniejszej celebracji w całym Roku Liturgicznym, czyli Wigilii Paschalnej powinno się rozpocząć, gdy już zapadnie zmrok. Kapłani ubierają się w szaty mszalne koloru białego, a celebrację rozpoczyna Liturgia Światła. Najpierw przed kościołem kapłan błogosławi ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie śpiewa się uroczyste Orędzie wielkanocne!

Drugi etap to Liturgia Słowa, która może zawierać aż dziewięć czytań biblijnych. W zależności od warunków w naszych kościołach często jest nieco mniej. Podczas hymnu na nowo rozbrzmiewają dzwony, a śpiew „Alleluja” znów zapowiada Ewangelię. Kolejnym etapem jest Liturgia Chrzcielna w trakcie której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, po czym celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał. Przebieg Liturgii Eucharystycznej jest podobny do tego znanego z innych niedziel.

Liturgię może zakończyć uroczysta procesja rezurekcyjna. Jednak w większości naszych kościołów procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a przed pierwszą Mszą poranną w niedzielę. Rozpoczyna się ona wtedy o świcie przy Grobie Pańskim.

Raz jeszcze życzymy naszym Czytelnikom błogosławionej Wielkanocy i dobrego przeżycia Tajemnicy tych Świąt!

Bożena Worono

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku „Kryminalistyka” Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzącą audycji radiowej "Oby do poniedziałku" na antenie "Pallotti.fm". Moja wszechstronna osobowość nie ogranicza się tylko do radia, bowiem niektórzy mnie także kojarzą z programu telewizyjnego "Nad Niemnem" emitowanego w TVP Polonia, w którym miałam przyjemność prowadzić program. Oczywiście, nie zapominam o swoich korzeniach dziennikarskich, bo wcześniej ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim. To był czas, w którym nauczyłam się o sile słowa pisemnego i odkryłam, jak narracja może kształtować nasze spojrzenie na świat.  W międzyczasie uwielbiam angażować się w konkursy muzyczne i recytatorskie: wystąpienia na scenie, czucie pulsującego tłumu i oddanie emocji poprzez dźwięki i słowa - to jest to, co sprawia, że moje serce bije szybciej.