Burmistrz Latowicza Bogdan Świątek-Górski chce, by w Latowiczu, na rzece Świder powstał zbiornik retencyjny.

– Przygotowania do budowy zbornika to nie tylko perspektywa powstania najlepszego rozwiązania redukującego ryzyko oraz skalę zjawisk powodzi i suszy, ale również świetne wieści dla mieszkańców regionu – mówi Piotr Ładno z PGW Wody Polskie.

Obecnie w powiecie mińskim mamy tak naprawdę tylko jeden duży zbiornik wodny, który spełnia również funkcje rekreacyjne. Chodzi oczywiście o Zalew Karczunek w gminie Kałuszyn. To jednak dla wielu mieszkańców naszego powiatu za daleko. A przecież takich miejsc w okolicy przydałoby się więcej.

Alternatywą miałby być zalew w gminie Latowicz, o co od dłuższego czasu zabiega burmistrz Bogdan Świątek-Górski.

– Stworzenie zalewu na Świdrze traktujemy priorytetowo. To bardzo ważne przedsięwzięcie z dwóch powodów. Po pierwsze zbiornik pozwoli na gromadzenie wody opadowej, gdy występuje ona w nadmiarze i wykorzystania jej w okresie niedoboru. Po drugie wesprze retencję naturalną, która jest zależna od warunków meteorologicznych, poprzez magazynowanie wody na dłużej. Zbiorniki raz pełnią rolę „reduktora” fali wezbraniowej, a innym razem „zasilacza” rzeki w korycie poniżej. Uzupełniają również okoliczne złoża wód podziemnych. Po drugie, co równie ważne, stworzymy dla mieszkańców nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji – wyjaśnia Świątek-Górski.

Jak dodaje burmistrz Latowicza, w odległości 50 m powyżej mającego powstać jazu, na prawym brzegu rzeki planowane jest umieszczenie plaży, a przy niej placu zabaw i miejsca do wypoczynku. Dodatkowo planowane jest powstanie strefy małej gastronomii oraz wiat piknikowych. Jak przy tego typu inwestycjach, nie zabraknie oczywiście zaplecza sanitarnego, parkingu dla rowerów, samochodów osobowych i autobusów.

Planowana lokalizacja to odcinek rzeki od km 68+750 do 69+990. Zbiornik powstałby w wyniku spiętrzenia wód Świdra budową piętrzącą klasy IV. Spiętrzenie spowoduje celowe zalanie części gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki. Pojemność zbiornika zostanie uzyskana poprzez wytworzenie odpowiednio ukształtowanej czaszy zbiornika oraz obwałowań na odcinkach brzegów, które tego wymagają. Zbiornik projektowany jest na ok. 20 hektarów, a przewidywana pojemność to ok. 300 tys. m³. W tym celu zbudować należy jedną główną piętrzącą w korycie rzeki, czy jaz dwuprzęsłowy z możliwością regulacji przepływu – wyjaśnia dyrektor Piotr Ładno z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

-Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie niewątpliwe korzyści dla obszaru oddziaływania zbiornika. Będzie mieć pozytywny wpływ na warunki gruntowo-wodne w okolicy, ustabilizuje przepływy w rzece, stworzy miejsce do odpoczynku nad wodą, ograniczy zalania gruntów w trakcie wezbrań, umożliwi prowadzenie gospodarki rybnej w przyszłości, da możliwość wykorzystania potencjału energetycznego powstałego w wyniku spiętrzenia – tłumaczy dyrektor Piotr Ładno.

Dodatkowo stabilizacja przepływów w korycie rzeki doprowadzi do poprawy warunków życia organizmów wodnych, w tym ryb, dla których zróżnicowane warunki przepływów w ciągu roku ograniczają możliwości rozmnażania i odżywiania dodaje.

Bożena Worono

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku „Kryminalistyka” Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzącą audycji radiowej "Oby do poniedziałku" na antenie "Pallotti.fm". Moja wszechstronna osobowość nie ogranicza się tylko do radia, bowiem niektórzy mnie także kojarzą z programu telewizyjnego "Nad Niemnem" emitowanego w TVP Polonia, w którym miałam przyjemność prowadzić program. Oczywiście, nie zapominam o swoich korzeniach dziennikarskich, bo wcześniej ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim. To był czas, w którym nauczyłam się o sile słowa pisemnego i odkryłam, jak narracja może kształtować nasze spojrzenie na świat.  W międzyczasie uwielbiam angażować się w konkursy muzyczne i recytatorskie: wystąpienia na scenie, czucie pulsującego tłumu i oddanie emocji poprzez dźwięki i słowa - to jest to, co sprawia, że moje serce bije szybciej.