Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, pośredniczy w naborze uczestników kolonii. Koszt, jaki poniosą opiekunowie, to jedynie 500 zł od dziecka.

Kolonie odbędą się w Białym Dunajcu w terminie 18.07.2023 – 26.07.2023 r.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od siedmiu do szesnastu lat – urodzonych po 1 stycznia 2007 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Koszt kolonii za jedno dziecko wynosi łącznie 1500 zł, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1000 zł. Różnicę, a więc 500 zł, pokrywają rodzice lub opiekunowie dziecka.

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem pod numerem telefonu: 25 757 11 23.

Bożena Worono

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku „Kryminalistyka” Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzącą audycji radiowej "Oby do poniedziałku" na antenie "Pallotti.fm". Moja wszechstronna osobowość nie ogranicza się tylko do radia, bowiem niektórzy mnie także kojarzą z programu telewizyjnego "Nad Niemnem" emitowanego w TVP Polonia, w którym miałam przyjemność prowadzić program. Oczywiście, nie zapominam o swoich korzeniach dziennikarskich, bo wcześniej ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim. To był czas, w którym nauczyłam się o sile słowa pisemnego i odkryłam, jak narracja może kształtować nasze spojrzenie na świat.  W międzyczasie uwielbiam angażować się w konkursy muzyczne i recytatorskie: wystąpienia na scenie, czucie pulsującego tłumu i oddanie emocji poprzez dźwięki i słowa - to jest to, co sprawia, że moje serce bije szybciej.